Đá Mỹ Nghệ Thanh Hoá - Nấm Chaga - Sản Xuất Nón Bảo Hiểm
GIÁ SƠN HIỆU ỨNG RỈ SÉT
GIÁ SƠN HIỆU ỨNG RỈ SÉT
KHỐI LƯỢNG TƯỜNG – GỖ TRẦN NHÀ SẮT - INOX
< 10 590.000 630.000 650.000
11-20 570.000 610.000 630.000
21-30 550.000 590.000 610.000
31-40 530.000 570.000 590.000
41-50 510.000 550.000 570.000
51-60 490.000 530.000 550.000
61-70 470.000 510.000 530.000
71-80 450.000 490.000 510.000
81-90 430.000 470.000 490.000
  > 90  410.000 450.000 470.000

GHI CHÚ:
- Đơn giá Đã bao gồm Chi phí Nguyên vật liệu và Nhân công
- Đơn giá Không bao gồm 10% VAT
- Đơn giá tùy thuộc vào Mẫu do Quý khách chọn
- Đơn giá thi công tại TP.HCM
- Đối với Sơn hiệu ứng Rỉ Sét trên Tường, Quý khách vui lòng Trét bột - Sơn lót trước khi Thầu phụ thi công
Đối với Sơn hiệu ứng Rỉ Sét trên Sắt Thép, Quý khách vui lòng Sơn lót chống Rỉ trước khi Thầu phụ thi công

GIÁ SƠN HIỆU ỨNG RỈ SÉT

BÁO GIÁ SƠN HIỆU ỨNG RỈ SÉT

Nhận Thi Công SƠN HIỆU ỨNG RỈ SÉT trên bề mặt tất cả mọi chất liệu như Sắt, Thép, Inox, Thủy Tinh, Tường, Cemboard, Alu, MDF - hỗ trợ tư vấn 0944.486.273